ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดจันทบุรี

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายบ้านพักอาศัย สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดจันทบุรี
ขายขายบ้านพักอาศัย สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดจันทบุรี

ค้นพบ 23 รายการ


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-35.10
ที่ตั้ง : พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-59.80
ที่ตั้ง : จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-80.30
ที่ตั้ง : บางสระเก้า แหลมสิงห์ จันทบุรี


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-0.00
ที่ตั้ง : ท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-45.50
ที่ตั้ง : เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-12.00
ที่ตั้ง : สนามไชย นายายอาม จันทบุรี


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-63.00
ที่ตั้ง : เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-74.40
ที่ตั้ง : เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-84.00
ที่ตั้ง : ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-16.50
ที่ตั้ง : จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-96.00
ที่ตั้ง : บางสระเก้า แหลมสิงห์ จันทบุรี


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-1-88.10
ที่ตั้ง : ตะกาดเง้า ท่าใหม่ จันทบุรี


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-52.50
ที่ตั้ง : เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-4.50
ที่ตั้ง : คลองนารายณ์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-1-54.00
ที่ตั้ง : คมบาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-91.90
ที่ตั้ง : บางกะจะ เมืองจันทบุรี จันทบุรี


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-27.00
ที่ตั้ง : ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-69.00
ที่ตั้ง : เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-0.90
ที่ตั้ง : จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี


ประเภท : บ้านพักอาศัย
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-25.00
ที่ตั้ง : ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรีอำเภอในจังหวัดจันทบุรี

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้านพักอาศัยหลุดจำนอง บ้านพักอาศัยธนาคารยึด จังหวัดจันทบุรี เช็คบ้านพักอาศัยติดธนาคาร จังหวัดจันทบุรี ค้นหาบ้านพักอาศัยติดธนาคาร จังหวัดจันทบุรี ขายบ้านพักอาศัยติดธนาคาร ประกาศขายบ้านพักอาศัยกรมบังคับคดี จังหวัดจันทบุรี